Bedřich Moldan: Životní prostředí v globální perspektivě

Kniha, která nepřekvapí

Moldanova přehledová publikace Životní prostředí v globální perspektivě z loňského roku (2020) je kvalitním a aktuálním úvodem do problematiky životního prostředí spíše pro méně zasvěcené. Ale pravděpodobně si v ní něco užitečného najdete i vy!

V knize, která vychází zejména z Moldanovy pedagogické praxe a tématicky staví na jeho přednáškách na vysoké škole, vychází autor nejprve z definic základních pojmů jako je antropocén, udržitelný rozvoj či planetární meze. Všechny pojmy, které jsou zcela relevantní pro aktuální diskusi o ochraně životního prostředí, Moldan zevrubně vysvětluje, nastíní jejich historický vývoj a zasazuje je do kontextu, v němž vznikaly. Na čtenáře, který oblast ochrany životního prostředí sleduje, bude řada informací působit jako opakování.

Kromě základních pojmů a kromě vymezení hlavních problémů životního prostředí dneška se Moldan v knize věnuje také mapování různých mezinárodních úmluv. U každé vždy uvádí důvody jejího vzniku a popisuje postupný vývoj diskuse daného problému v průběhu času. Máte tak šanci sledovat vývoj politických snah o ochranu přírody od počátků až po současný stav. Díky tomu možná doceníte i existenci aktuálních dohod, které sice zdaleka nejsou dokonalé, ale navzdory počátečním nezdarům se jich přeci jen podařilo dosáhnout. Společně s autorem si tak můžete znovu připomenout úspěch snah o ochranu ozonové vrstvy či zrekapitulovat řadu mezinárodních konferencí, od Stockholmu, přes Rio, Kyoto až po Pařížskou dohodu o klimatu.

Poslední rovinou knihy, která je na ní ale možná nejpřitažlivější, je mezioborový přesah. Autor se nebojí vykročit z tradičních témat ochrany přírody (jako jsou ochrana klimatu či biodiverzity) do širšího kontextu environmentální práce, kdy určitá řešení leží spíše v jiných než striktně ekologických oborech. Pokud je tento přesah i váš šálek kávy, jistě vás zaujmou kapitoly o technologii a zelené ekonomice (kde zmiňuje jako perspektivní např. téma cirkulární ekonomiky) či samostatná kapitola Ekonomie životního prostředí. V té se, podobně jako ve zbytku knihy, setkáte s představením pojmů, které možná už znáte, např. Jevonsův paradox (tedy tzv. rebound effect) či decoupling. I zde ale udělal Bedřich Moldan velký kus práce za vás. Očividně se do oblasti ponořil, vytáhl z ní to nejdůležitější a vy tak dostanete kromě hlavní pojmů na stříbrném podnose i nejdůležitější autory, po nichž můžete v dalším studiu dané problematiky sáhnout s vědomím toho, že čtete skutečně to nejdůležitější.

Podobným způsobem by se ostatně dala shrnout celá kniha a její přínosy.

Je to tedy kniha pro vás? Ano, pokud…

  1. Jste „začátečník“ nebo se věnujete jiným oborům. Pro vás může být kniha kvalitním úvod do tématu, které nabízí již ve svém názvu: ochrana životního prostředí v globální perspektivě. Kniha definuje hlavní pojmy, problémy, nabízí přehled aktuálních snah o jejich řešení, hodnotí stav, ve kterém se nalézáme, a poskytuje kompletní přehled všeho důležitého, co se událo a o čem stojí za to vědět.
  2. Jste-li čtenář, který se v oblasti ochrany přírody pohybuje, může pro vás být kniha minimálně užitečnou příručkou do knihovny, pokud v ní něco takového ještě nemáte. Kdy byla podepsána Ramsarská úmluva a kdy CITES? Které konference řešily ochranu klimatu ještě před Paříží? Kdo definoval pojem antropocén a od kdy ho počítat? Nevíte? Nevadí, kniha odpoví!
  3. Pokud leccos víte, ale máte chuť jít v některých oblastech víc do hloubky, i pro vás může mít kniha význam! Především díky nesmírné erudici autora. V řadě témat udělal velký kus práce za vás tím, že zmapoval nejdůležitější pojmy a relevantní informační zdroje. Díky tomu vám čtení poskytne vodítko, po jakých autorech v dané oblasti dále sáhnout a jakou četbou si dále rozšířit obzory.
  4. S erudicí autora souvisí ještě jeden přínos, jehož si na knize cením asi nejvíc. V tématech, která jsou diskutabilní a problematická, pro vás může být zajímavé, jaký názor na ně má oborová kapacita těchto rozměrů. A autoritou v oboru Bedřich Moldan, navíc s jeho zkušenostmi i z politického života, bezesporu je. Proto pro řadu čtenářů může být zajímavé např. to, jaký názor má autor na geoinženýrské metody či na teorii ekonomického nerůstu.