Využití biologického odpadu ke zvýšení podílu organické hmoty v zemědělské půdě: možnosti a omezení

Využití biologického odpadu ke zvýšení podílu organické hmoty v zemědělské půdě: možnosti a omezení

Současná společnost řeší několik různých problémů, které sice vycházejí z různých oblastí lidské činnosti, ale možná by mohly mít nakonec leccos společného v rovině řešení. V důsledku změn klimatu naši krajinu stále častěji sužuje (a s velkou pravděpodobností bude sužovat i nadále) sucho. Zemědělská půda ale netrpí jen suchem. Je ohrožena také utužením a vodní a větrnou erozí. Nedostatek organické hmoty v půdě snižuje její kvalitu také ve smyslu produkčního prostředí zemědělských plodin, chybí humus, zhoršuje se půdní struktura, chybí půdní mikroorganismy. Čtěte více

Hydrologická bilance a příklad její aplikace na téma změn klimatu v České republice

Hydrologická bilance, malý vodní tok v lese, ilustrační foto

(Psáno jako školní práce v rámci studia na FŽP ČZU.)

Proč se zabývat hydrologickou bilancí? Dle mého názoru je toto téma zajímavé zejména v kontextu doby. Žijeme v počátcích 21. století a jedním z nejvýznamnějších témat dneška, bezpochyby oprávněně, jsou změny klimatu. Dosud si živě vybavuji, kdy jsem se o tomto trendu, resp. o „skleníkovém efektu“, dozvěděla poprvé. Vyprávěla nám o něm paní učitelka ve čtvrté třídě, kreslíce přitom schéma celého procesu na tabuli před námi. S údivem lze sledovat, jak málo se situace v tomto směru zlepšila, zejména při vědomí, že od zmíněné chvíle ve škole uplynulo už skoro 30 let a učitelka, shodou okolností ze stejné ulice, kde jsem v té době žila já, už dávno není mezi námi. Změny klimatu jsou naopak stále palčivější. Čtěte více