Hydrologická bilance a příklad její aplikace na téma změn klimatu v České republice

Hydrologická bilance, malý vodní tok v lese, ilustrační foto

(Psáno jako školní práce v rámci studia na FŽP ČZU.)

Proč se zabývat hydrologickou bilancí? Dle mého názoru je toto téma zajímavé zejména v kontextu doby. Žijeme v počátcích 21. století a jedním z nejvýznamnějších témat dneška, bezpochyby oprávněně, jsou změny klimatu. Dosud si živě vybavuji, kdy jsem se o tomto trendu, resp. o „skleníkovém efektu“, dozvěděla poprvé. Vyprávěla nám o něm paní učitelka ve čtvrté třídě, kreslíce přitom schéma celého procesu na tabuli před námi. S údivem lze sledovat, jak málo se situace v tomto směru zlepšila, zejména při vědomí, že od zmíněné chvíle ve škole uplynulo už skoro 30 let a učitelka, shodou okolností ze stejné ulice, kde jsem v té době žila já, už dávno není mezi námi. Změny klimatu jsou naopak stále palčivější. Čtěte více

Josef Fanta: Ekolog lesa a krajiny

Josef Fanta: Ekolog lesa a krajiny - přebal

Kniha Ekolog lesa a krajiny, kterou vydal Radioservis v edici Osudy, je Fantovým autobiografickým vyprávěním o jeho životě a zejména práci. Jde o lehké a svižné čtení, které plyne jako voda ve zdravé krajině a podmaní si vás jak poutavým příběhem, tak i životními postoji a profesionální erudicí samotného autora. Kromě toho vám Fantovo vyprávění poskytne i zajímavý vhled do nedávné historie českého lesnictví a českých snah o ochranu krajiny od 60. let do současnosti. Zajímavě pak působí i Fantovo hodnocení tuzemského porevolučního vývoje jednak v jeho oboru, a jednak i celkově ve společnosti včetně politiky. Nadhled dlouholetého emigranta, který si po perzekuci komunistickým režimem oblíbil v holandské emigraci tamější přímočarost a upřímnost a západní standardy (nejen péče o krajinu i les), poskytuje českému porevolučnímu vývoji přísné, i když laskavé a správnými postoji vedené zrcadlo. Čtěte více